Приклад заповнення пояснення щодо розблокування ПН/РК в ЄРПН

Додаток 1 - ПАМ’ЯТКА дій платників ПДВ, яким зупинено реєстрацію ПН/РК в ЄРПН відповідно до п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України

КРОК 1

Платник отримав квитанцію №1 про зупинення реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) податкової накладної/розрахунку коригування (далі – ПН/РК). Зміст причини зупинення реєстрації ПН/РК розкриває сутність ризику операції відповідно до затверджених Критеріїв оцінки ступеня ризиків.

КРОК 2

Платник ПДВ подає (має право подати протягом 365 календарних днів) в електронному вигляді одночасно:

- Таблицю даних платника податку (додаток до наказу Міністерства фінансів України (далі – МФУ) від 13.06.17 №567) за формою J(F)1312302 (далі – Таблиця);

- Пояснення у вигляді Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по зупинених ПН/РК за формою J(F)1312602 (далі – Повідомлення);

- до Повідомлення додаються копії документів у вигляді окремих додатків за формою J(F)1360102 у форматі PDF (розмір кожного додатку не повинен перевищувати 2 МБ).**

**Примітка: Вичерпний перелік документів затверджений наказом МФУ від 13 червня 2017 року №567, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 червня 2017 року за №754/30622.
УВАГА!

1. Таблиця, Повідомлення та копії документів подаються лише в електронному вигляді. Документи, подані на паперових носіях, до розгляду не приймаються.

2. Термін подання Таблиці та Повідомлення не повинен перевищувати 365 календарних дня з моменту отримання повідомлення про зупинку реєстрації ПН/РК.

КРОК 3

Платник має право за власним бажанням надати до контролюючого органу разом з Таблицею та Повідомленням інші документи, що підтверджують здійснення платником операцій в певному сегменті ринку та суттєво розкривають сутність операції, яка на постійній основі постачання (виготовлення) здійснюється платником.

КРОК 4

Після перевірки документів комісія ДФС України приймає рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН або про відмову в такій реєстрації, яке квитанцією №2 направляється платнику.

УВАГА!

1. Реєстрація ПН/РК в ЄРПН здійснюється датою подання їх на реєстрацію.

2. Перебіг граничного строку реєстрації ПН/РК переривається на період зупинення їх реєстрації та відновлюється з дня припинення процедури зупинення їх реєстрації згідно з п.п.201.16.4 п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України.

КРОК 5

У разі прийняття комісією ДФС України рішення про відмову в реєстрації ПН/РК платник податку подає (має право) скаргу на таке рішення:

- до комісії ДФС України з питань розгляду скарг протягом 10 календарних днів після отримання рішення комісії ДФС України, відповідно до Постанови КМУ від 04.07.17 №485;

- до суду.

Додаток 2 - ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД

Опис проблемної ситуації

ТОВ «А» з вторинної сировини (макулатури, відходів паперово-целюлозного виробництва), придбаної у постачальників (платників та неплатників ПДВ), виготовляє та реалізує целюлозну масу.

Податкова накладна оформлена на операцію з реалізації целюлозної маси зупинена на етапі її реєстрації, про що підприємство дізналося з квитанції, отриманої з Автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронних документів» ДФС України.

Крім того, про зупинку реєстрації податкової накладної платник може дійти висновку з даних Витягу в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ.

Дії ТОВ «А»

1. Подати Таблицю даних платника податку (приклад заповнення додається).

2. Подати Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по ПН/РК, реєстрація якої(го) зупинена.

При заповненні Повідомлення у розділі «Пояснення» бажано навести об’єктивні обставини та особливості діяльності підприємства, які призводять до невідповідності виду та/або кількості придбаної продукції виду та/або кількості реалізованої продукції та інші причини зупинення, зазначені у квитанції.

До Повідомлення додаються копії документів за вичерпним переліком у вигляді окремих додатків. **

**Примітка: Вичерпний перелік документів затверджений Наказом Міністерства фінансів України 13 червня 2017 року №567, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 червня 2017 року за №754/30622.

У поясненнях можуть міститися данні щодо:

- виробничого процесу, в результаті якого придбані сировина (матеріали) перетворюються у реалізовану продукцію.

Додати до Повідомлення на власний розсуд одібрані копії інших документів, що мають суттєве значення для підтвердження викладених у поясненнях обставин.

Для об’єктивного та всебічного розгляду Повідомлення істотною є інформація про технологію виробництва продукції, реєстрація податкової накладної на яку була зупинена, основні види сировини, напівфабрикатів, що використовуються у виробництві такої продукції, їх середні витрати на одиницю готової продукції, адміністративно-майновий стан платника, який дозволяє забезпечити виробництво, наявність у платника основних засобів, трудових, енергетичних та інших ресурсів;

- джерела та терміни придбання товарів, місця їх зберігання, якщо таке придбання відбулось раніше 01.01.2017 або придбання відбулось у неплатників ПДВ (незалежно від моменту придбання).

У випадку, якщо розмір розділу «Пояснення» недостатній для короткого викладення всіх істотних та значущих, на думку платника, відомостей та обставин, такі пояснення можуть наводитись в окремому документі довільної форми, про що у розділі «Пояснення» робиться відповідний запис, наприклад, «Пояснення викладені в окремому документі на 2 аркушах, що додається».

Корисні рекомендації

Таблиця, Повідомлення та копії документів подаються до ДПІ за основним місцем обліку платника виключно в електронному вигляді у форматі pdf:

- або через особистий кабінет електронного сервісу «Електронний кабінет платника»,

- або через офіційний веб-портал ДФС України;

- або через програмне забезпечення, яке платник самостійно на власний розсуд обрав та яке дозволяє формувати вихідний файл відповідно до затвердженого формату (стандарту).

Розмір кожного додатку не повинен перевищувати 2 МБ.

Категорично не варто!

Намагатися повторно зареєструвати податкову накладну по поставці целюлозної маси, якщо попередню реєстрацію було заблоковано, оскільки такі дії можуть призвести до повторного блокування податкових накладних та обов’язку платника відповідно до п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України задекларувати податкові зобов’язання по всіх виписаних податкових накладних, включаючи ті, реєстрація яких заблокована.

Додаток 3 – Зразок заповнення на умовному прикладі Таблиці даних платника податків.

Зразок заповнення на умовному прикладі Таблиці даних платника податків.


Додаток 4 – Зразок заповнення на умовному прикладі ПОВІДОМЛЕННЯ щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по ПН/РК, реєстрація якої/го зупинено.

Зразок заповнення на умовному прикладі ПОВІДОМЛЕННЯ щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по ПН/РК, реєстрація якої/го зупинено.


Додаток 5 - АКТУАЛЬНО ДЛЯ СІЛЬГОСПВИРОБНИКІВ!

Задля упередження зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН сільгоспвиробники мають право подати в електронному вигляді інформацію за встаноою формою, яка складається із:

- Таблиці даних платника за формою J(F)1312302 (далі – Таблиця) щодо:

- видів економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010);

- кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються (отримуються) платником податку;

- кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010), що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються платником податку.

- Пояснень до Таблиці щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по зупинених ПН/РК (далі – Пояснення) із зазначенням специфіки господарської діяльності, що має незмінний характер, із можливим посиланням на податкову та іншу звітність платника податку, зокрема, але не виключно, на відомості про земельні ділянки відповідно до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи/p>

Така інформація враховується системою моніторингу автоматично, якщо:

- сільгосппідприємство внесено до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону України від 24.06.2004 №1877-IV «Про державну підтримку сільського господарства України»

та/або

- сільгосппідприємство, яке на 31.12.2016 застосовувало спеціальний режим оподаткування з ПДВ відповідно до ст.209 Податкового кодексу України (у редакції – на 31.12.2016)

- мають власну чи орендовану земельну ділянку загальною площею понад 200 га включно станом на 01.01.2017, що задекларована до 20.02.2017;

- за період з 01 січня 2017 року не було одночасної зміни засновника і керівника;

- у Таблиці зазначені коди згідно з УКТ ЗЕД постачання (виготовлення) груп товарів:

01 Живі тварини;

03 Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні;

04 Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені;

07 Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби;

08 Їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь;

10 Зернові культури;

12 Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські рослини; солома і фураж.

За результатами опрацювання зазначеної інформації системою Моніторингу без зауважень реєстрація ПН/РК в ЄРПН, із відповідністю поданим у інформації даним, буде відбуватись без зупинення їх реєстрації.

Для сільгоспвиробників не передбачено особливих умов подання пояснень та документів при зупиненні реєстрації ПН/РК в ЄРПН.

Джерело: Головне управління ДФС у Дніпропетровській області